spæk

underhuden af svin. Spæk anvendes bl.a. til afsmeltning, fedtegrever, i pølser og til bardering. Spæk fås også røget og bruges her til bardering og s.m. hvid fisk, bl.a. i fiskefrikadeller.