sprængning

saltningsmetode ved hvilket fødeemnet saltes af hensyn til smag, ikke for at konservere. Se saltning.