steak

[stæjk] (eng. fra oldnord. steik ›steg‹) en relativt tyk skive mørt kød fra forskellige slagtedyr, tilberedes ved grill- el. pandestegning. I daglig tale bruges steak mest om oksebøf skåret af tyk- el. tyndstegsfilet, beefsteak (fr. bifteck). Betegnelsen er med tiden blevet udvandet til også at omfatte stykker af kød af lavere kvalitet, som må braiseres el. koges, braising steak. Ordet bruges endv. om en skive, skåret på tværs af rygbenet på en større fisk (laks, torsk). Der er en tendens til, at steak på da. kommer til antage betydning som fællesbetegnelse for et hvilket som helst stykke kød af portionsstørrelse til erstatning for ordene snitte el. sschnitzel.