suppeterning

ekstraktion af kød, fisk, skaldyr el. grønsager, inddampet til tør form og komprimeret. Se også kødekstrakt.