syre-base-balancen

er et regnskab over tilførte, producerede og udskilte stoffer, som bidrager til hydrogenionkoncentrationen i levende organismer. Det er vigtigt for organismen at opretholde en reaktion i et snævert område omkring neutralpunktet pH = 7. Reguleringen af pH foregår bl.a. vha. lunger (udskillelse af carbondioxid) og nyrer (udskillelse af hydrogen- og hydroxidioner). Lokale ændringer i organernes pH reguleres vha. såkaldte puffersystemer. Syrer dannes bl.a. ved omsætning af syredannende fødevarer, det drejer sig om svovl- og phosphorholdige fødevarer, der giver anledning til dannelse af svovl- og phosphorsyre. Baser dannes ved omsætning af basedannende fødevarer som frugt og grønsager, der indeholder salte af organiske syrer som citronsyre og æblesyre. [CTP]