tærbe

(Amblyraja radiata; eng. starry ray, starry skate, fr. raie radiée, ty. Sternrochen) forholdsvis lille (op til ca. 50 cm) rokke med nordatlantisk udbredelse. Finnerne (»vingerne«), der ofte sælges flåede, koges og behandles som andre bruskfisk.