tøris

Kulsyreis er carbondioxid i fast form. Det fremstilles ved at lade flydende carbondioxid fordampe, hvorved væsken krystalliserer og kan presses til piller el. blokke, som bruges til afkøling af fødevarer. Tøris opbevares ofte i beholdere af polystyren. Det har en temperatur på -78 °C, hvorfor det kan give alvorlige forfrysninger ved berøring.