tamand

Vilde ænder blev domesticeret for flere tusinde år siden og flere steder i verden, men især Syd- og Sysøstasien, med gråanden som stamfugl. En da. nationalrace er sort med hvidt bryst. Den har ikke stor betydning i avlen, som i Danmark – et mindre produktionsland – overvejende er baseret på den lyse pekingand el. krydsninger heraf fx med moskusand (berberiand).

Trods sit bidske temperament har berberianden stor betydning i Frankrig, et stort produktionsland, for sin høje slutvægt og store bryst. Andre racer har hver deres fortalere mht. væksthastighed, foderudnyttelse, størrelse ved slagtning, kødfylde og -kvalitet: Rouen i Frankrig, Aylesbury i England, Dulcair fra Normandiet (som ligner den da. nationaland), Khaki Campbell, Orpington og den am. Cayuga.

Produktionen er opdelt på to forløb, et for leveænder, et andet for slagteænder. Begge udruges i maskiner. Opdrættet af slagteænder i folde i det fri er nu forladt til fordel for opdræt i huse med store flokke ællinger, som gives begrænset plads og proteinrigt foder, fx slagteriaffald. Ideelt skal ællingen have opnået sin fulde vægt, mindst 3,5 kg på otte uger i god tid inden fjerskiftet, som er ved 12 uger. Alternativt slagtes ved 13. uge, hvor fjerskiftet er overstået. Efterspørgselen er meget sæsonfikseret, og uden for juletiden kan det være svært at skaffe ferske da. ænder.

Ænder er knyttet til damme, søer, vandløb og visse kyster. Alligevel opdrættes slagteænderne uden adgang til vand ud over et trug. Opdræt af leveænder forudsætter imidlertid adgang til svømning og dykning, som er den foretrukne motion, og fodring med kraftig skeletbygning for øje. Man parrer udvalgte 2-årige ænder med 1- til 2-årige, livlige og kraftige andrikker – en han til tre til fire hunner. Er parringen vellykket, lægger hver and 6-15 æg, som udruges i det sene forår. Både leve- og slagteællinger holdes uden foder de første 36 timer efter klækningen, derefter fodres de med finthakket hårdkogt æg og hvidt brød opblødt i mælk. Med tiden gøres leveællingernes foder mere kulhydratholdigt. [JFA ]