tamarillo

trætomat (Cyphomandra betacea; eng. tamarillo, tree tomato, fr. tamarillo, tomate en arbre, ty. Tamarillo, Baumtomate) et lavt træ, som er hurtigtvoksende, og som sætter frugter efter 14-16 mdr., tilhører natskyggefamilien og er altså beslægtet med alm. tomat. Planten stammer fra Peru og dyrkes nu i Sydamerikas højtliggende områder. Frugten, der er en mellemting mellem en frugt og en grønsag, er ægformet og æggestor og smager som en sød tomat, skindet har dog en bitter smag.