tang

marine makroalger, som inddeles i røde, brune og grønne tangarter. Der findes o. 10.000 forskellige tangarter, som næsten alle er spiselige, og hvoraf der på verdensplan anvendes omkring nogle hundrede forskellige arter i madlavningen. De tilgængelige tangarter finder anvendelse til salater, i supper, til sushi, i desserter, i brød, som snacks og slik, og som krydderi el. smagsforstærkning. Udtræk af tang kan også drikkes som en slags te. Hver tangart er specielt anvendelig til én el. nogle få af disse formål og i sjældne tilfælde til dem alle. Tang er en vigtig fødevare i Asien og udgør fx i Japan 10% af befolkningens ernæring. Den traditionelle anvendelse af tang som føde i Vesten er næsten ikke-eksisterende, men dog stadig at finde rundtomkring med en tendens til vækst, utvivlsomt båret frem af erkendelsen af, at tang har mange sundhedsmæssige fordele. I Europa spores en voksende interesse for at anvende tang i køkkenet, men mad med tang betragtes dog stadig som eksotisk. Moderne kokke er blevet optaget af tang i gastronomien, og der eksperimenteres med smag, tekstur og farveudtryk i velkendte og nye retter. I Vesteuropa indgår tang stadig i folkekøkkenet i Bretagne, Wales og Irland. På Island spiser man rødalgen søl tørret som snack el. blander den i salater, brøddej el. skyr, ganske som i sagatiden. Moderne nordiske kokke er også begyndt at eksperimentere med tang i fusionsretter som en del af genoplivningen af det gamle nordiske køkken. Tang kan spises rå, kogt, bagt, ristet, pureret, tørret, granuleret el. friturestegt. Den kan spises for sig selv, el. den kan indgå i utallige kombinationer med andre kolde el. varme ingredienser. I næsten alle situationer bevarer tangen de fleste af sine sunde indholdsstoffer i intakt form. Tang indeholder få kalorier, men har et stort indhold af proteiner, iod og mineraler, sporstoffer, vitaminer, polyumættede fedtstoffer samt opløselige og uopløselige kostfibre. De opløselige fibre, agar, alginat og carrageenan ekstraheres og anvendes som tyknere i fødevarer. Tang har ofte overvægt af kaliumsalte i forhold til natriumsalte, og tanggranulat er derfor en god salterstatning for diabetikere. Tang kan både høstes vildt og dyrkes i store mængder i havet. Af rødalgen Porphyra spp. fremstilles nori, som benyttes fx til sushi el. til at fremstille en pasta (laverbread). Brune bladtangsarter kaldes kelp, fx kombu (Laminaria spp.) og wakame (Undaria spp.), og benyttes i supper og salater og tilfører umami-smag. Rødalgen carrageentang (Chondrus crispus) afkoges til geleringsmiddel (carrageenan) fx til desserter. Rødalgen søl (Palmaria palmata) anvendes i supper el. ristet som snack. Brunalgerne vingetang (Alaria spp.) remmetang el. havspaghetti (Himanthalia elongata) bruges i supper og salater. Grønalgerne søsalat og rørhinde (Ulva spp., Monostroma spp.) bruges i salater. Ung sukkertang (Saccharina latissima) og fingertang (Laminaria digitata) kan bruges i salat. Blæretang (Fucus versiculosus) bruges som te, og unge skud kan marineres. [OGM]