taro

den stivelsesholdige rodknold af urten Colocasia esculenta, som dyrkes på stillehavsøerne og i Afrika. Taro er en vigtig basisføde lokalt og koges, men forekommer sjældent som handelsvare uden for dyrkningsstederne. Stivelsen er meget finkornet.