taskekrabbe

(Cancer pagurus, eng. edible crab, fr. crabe dormeur, tourteau, ty. Taschenkrebs) også kaldet spiselig krabbe, en europæisk krabbe, med op til 30 cm bredt skjold, vægt 3-4 kg, alm. 15-20 cm (min. 10 cm). De, der føles tungest, er de bedste. Gode eksemplarer regnes af kendere som en delikatesse på linje med hummer, men til en rimelig pris. Alt undt. skaller, mavesæk og gæller kan spises (se krabber). I Danmark markedsføres i reglen kun kløerne.