tigerrejer

handelsnavn for forskellige tropiske og subtropiske arter af Dendrobrachiata (se rejer), først og fremmest den egl. tigerreje, Penaeus monodon, (undertiden kaldet »Sort tigerreje«, »Stor tigerreje«, »Kæmpe tigerreje«, »Gigant tigerreje«), der kan nå en størrelse på o. 33 cm, opr. vildtlevende i Indiske Ocean og den østlige del af Stillehavet. Den anses for den bedste, men da den er meget følsom for sygdomme, er den efter 2001 ved at blive erstattet af flere forskellige andre arter, navnlig den mere robuste hvidbenet reje (Litopenaeus vannamei), der kan blive op til 23 cm, også markedsføres som tigerreje.

S.m. andre lignende arter står tigerrejerne for o. 80% af de opdrættede rejer, en produktion, der overstiger 2,2 mio. tons årlig, og som repræsenterer en værdi af mere end 9 mia $. 90% af produktionen foregår i Asien, navnlig i Kina (antagelig næsten 1 mio. tons årligt), Thailand, Vietnam, Indonesien og Indien. De øvrige 10% produceres forskellige steder i Latinamerika, navnlig Brasilien, Mexico og Ecuador.

Opdrættet forårsager overalt alvorlige økologiske problemer pga. landskabsødelæggelser og voldsom forurening. Se også gambas. [SØM]