torskefisk

(Gadiformes) den økonomisk vigtigste orden af fisk, delt i ni familier og ca. 555 arter, leverer over en fjerdedel af alle kommercielle fangster. De vigtigste familier er 1. Torsk (Gadidae) med arterne torsk, kuller, hvilling, sej, lyssej/lubbe og mørksej/sej, brosme, havkvabbe, knude, lange og byrkelange samt alaskasej. 2. Kulmule (Merlucciidae) med arterne kulmule og hoki. 3. Skolæst (Macrouridae) med arterne skolæst og isgalt.