traktør

(af lat. via ital. trattore og fr. traiteur, som betegner en leverandør af tilberedt mad ud af huset, jf. diner transportable; eng. caterer) ældre betegnelse for restauratør el. værtshusholder. Et traktørsted er en enklere beværtning med begrænset udbud af mad- og drikkevarer. Ordets rod genfindes i traktere og traktement.