trompetsvamp

(Craterellus cornucopioides; eng. black chanterelle, black trumpet, fr. corne d'abondance, trompette des morts, ty. Totentrompete, Herbsttrompete) sortbrun, dybt tragtformet svamp med sortgrå underside. Vokser – ofte i knipper – i løvskove.