torsk

(Gadus morhua; eng. cod, fr. morue, ty. Kabeljau, Dorsch) længde 30-150 cm, alm. o. 50 cm. vægt op til 40 kg. Den økonomisk mest betydningsfulde fisk i det nordatlantiske område, men voldsomt overfisket. I hovedfangstområderne ved Newfoundland og ved Lofoten brød bestandene sammen i 1990'erne, og der er heftige politiske stridigheder i Canada og til dels i Norge om – og evt. i hvilket omfang – det er forsvarligt fortsat at drive torskefiskeri. Der er så småt ved at komme gang i opdræt af torsk, og det kan formentlig bevirke, at den fortsat kan være en alm. spisefisk.

Kødet er fast og hvidt, flaget som tilberedt. Kan bruges på alle de måder, man kan komme i tanke om, bedst måske for store torsks vedkommende som dampet, pocheret el. kogt efter et døgns let saltning.

Torsk må fanges hele året, men fra midten af feb. til beg. af juni gyder den og er ikke særlig god. (Den gamle regel om, at der skulle værre ›r‹ i månedsnavnet, for at torsken var god, var baseret på dårlige erfaringer pga. de ringe opbevaringsmuligheder i den varme årstid). Torsk egner sig specielt godt til saltning og tørring; se saltning af fisk, klipfisk og lutefisk.

Torsk er en af de få fisk, hvis indmad (torskelever og navnlig torskerogn) er vigtige handelsvarer, såvel i rå tilstand som kogt, røget og oparbejdet til konserves, taramasalata og Kalles kaviar. [SØM]