nouvelle cuisine

(fr. ›nyt køkken‹) en betegnelse, som i 1972 blev lanceret af guiden Gault-Millau for en i 1960’erne opstået bevægelse blandt yngre kokke i Frankrig. De var elever el. knyttede til den beundrede Fernand Point i restaurant ›La Pyramide‹ i Vienne og ønskede at frigøre sig fra den herskende praksis i fr. køkken, som de anså for fed, tung, kompliceret og unaturlig. Bevægelsens folk lagde vægt på enkelhed, brug af råvarer på højden af deres sæsonbundne kvaliteter, kort tilberedningstid, som resulterede i blåt oksekød, rosa fjerkræ og al dente grønsager, og brugen af indkogt, ujævnet sky, ikke monteret med smør, som sauce.

I sin mest udprægede form overlevede dette køkken knap et tiår, men det fik stor betydning ved at give den alm. køkkenpraksis et skub i retning af enkelhed, lethed og naturlighed. Førende personligheder i nyt køkken har været Bocuse, Guérard, Chapel og Vergé. Nouvelle cuisine fik i Danmark flere navne, i nyhedsmedierne brugtes ordet torvekøkken. Bevægelsen udviklede sig over en 30-års periode retroaktivt til et mere sammensat og forfinet køkken. Se postmoderne køkken. [JFA]